Sabtu, Februari 10, 2007

Foto awal dan pertengahan 90-an, abad yang lalu

Foto bersama sebagian angk. 89 Ilmu Kelautan Unsrat di Marine Station Likupang
Duduk, ki-ka: Jekie Mandey, Signatius Simbala Ruung, (qta nentau?)
Berdiri, ki-ka: Henki Rortinsulu, Brenda Lengkey, Steffly Modaso, Mner Fontje Kaligis, Robby Denny Rondo (cuma dapa lia stengah kapala), Femmy Sahami, Karyanto Puluhulawa, Dr. John Culliney (konsultan), Bernadetta P. Devi, Lusiana Kaunang, Calvyn Sondakh, Gustaf Mamangkey, Hengky Makatipu, La Putu, Sulwan Loi, Willy B. Suak

Foto saat penelitian Henrieta Soesilo (Ang. 90)

ki-ka: Gustaf Mamangkey, Willy Suak, Opa penjaga marine station, Norma Manopo (90), Henrietta -Henny- Soesilo (90), Marthy Turang (88)

cat: dapa inga waktu Opa bilang: kalu aer nae ndak usah tako basah nanti kita bungkus deng lenso ngoni so di dataran sablah. Selama satu malam dia bacirita trus, sampe akhirnya muncul tu opa pe semboyan: gula kere gula, dst....


Foto di Kampus IK Unsrat

ki-ka: Gustaf Mamangkey, B. Puspita Devi, Willy Berni Suak, Veibe Warouw, Hendrikus Bajang (cuma ada ba hoba sadiki tu muka), Marthy Turang, Evlon Kaunang, Robby Montolalu

Tidak ada komentar: